Ympäristö

 

Suomalaista puuta kasvatetaan suunnitelmallisesti metsänhoidolliset näkökohdat ja luontoarvot huomioiden. Kieppi Sawmill Oy noudattaa toimissaan seuraavaa ympäristöpolitiikkaansa (lataa pdf).

 

PEFC

Sahan käyttämän raaka-aineen alkuperäketjun hallinta on sertifioitu, josta Kieppi Sawmill Oy:lle on myönnetty PEFC-merkin käyttöoikeus. Käyttöoikeusnumeromme on PEFC-02-31-263.

Inspecta Sertifiointi Oy:n sertifikaatti nro: 10026-02 (pdf)

EU Timber regulation

Kieppi Sawmill Oy noudattaa EU;n puutavara-asetusta (EUTR 995/2010), jolla pyritään torjumaan laittomia hakkuita ja laittoman puuperäisten tuotteiden kauppaa.

 

 

ISPM 15-standardi

ISPM 15 -standardin vaatimuksena on, että puinen pakkausmateriaali on valmistettu kuorettomasta puutavarasta ja että valmistuksessa käytettävä puutavara tai valmis pakkausmateriaali on käsitelty ja merkitty standardin vaatimusten mukaisesti. ISPM 15 -standardi on YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n laatima. Kieppi Sawmill Oy:lle on myönnetty puisen pakkausmateriaalin ISPM 15-standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeus. Käsittelymerkinnän tunnuksemme on FI-8951.

Ote käyttöoikeuspäätöksestä (pdf)